CA | EN | ES
Home > Iniciacio > Creació Deltebre Dansa 2018: Easy
Tallers d’iniciació

Creació Deltebre Dansa 2018: Easy

Erick Jiménez

Creació Deltebre Dansa 2018: Easy Creació Deltebre Dansa 2018: Easy

Easy és una metàfora sobre la bellesa que es troba a la vida quotidiana, sobre quelcom simple i senzill. Easy aborda el cos des de la quotidianitat, fent servir la sensibilitat com a eina escènica amb la intenció de donar valor a les accions belles, habituals, simples, que sorgeixen durant el dia en una casa, un carrer, un poble, una ciutat. Easy és un espectacle escènic que rescata la subtilesa del cos i els seus múltiples aspectes socials en una metàfora plena de poesia.

Si ets una entitat o associació de les Terres de l’Ebre i vols participar activament amb les Arts Escèniques, contacta’ns!

ATENCIÓ! Es demana compromís d’assistència durant tot el taller i també el dia de la representació final, que tindrà lloc el diumenge 22 de juliol a les 22h00, a la Carpa Deltebre Dansa.

BIOGRAFIA

En aquesta edició, la Creació Deltebre Dansa 2018 estarà dirigida per Erick Jiménez, qui comptarà amb l’assistència de Nuria Sotelo i Thomas Guiraud. Durant una setmana, els tres creadors treballaran amb un gran grup de participants per crear una peça original i sense precedents.

Erick (Costa Rica) ha col·laborat amb agrupacions i projectes juntament amb destacats professionals de l’escena internacional. Will Swanson-Dance Project, Mikhail Bahrysnikov, White Oak, Breat and Puppet Theater, Patrick de Bana, Roberto Olivan, Roberto Magro, Will Menter, entre d’altres. Repertori amb Hilde Koch, Frankfurt Ballett, OTRA Danza Asun Noales, Leonardo Santos, Gustavo Ramírez, Cirque du Soleil, Nandayure Harley, Luis Carlos Vazquez, Joshua Cienfuegos, École supérieure des arts du cirque de Brussel·les, José Antonio Orts, Pierre Bastien, Ramesh Shotham.

CREACIÓ DELTEBRE DANSA

La Creació Deltebre Dansa és un projecte anual del Festival Deltebre Dansa. Aquesta iniciativa es realitza per garantir que diferents col·lectius, especialment els vulnerables i en risc d’exclusió, puguin interactuar de forma directa amb les Arts Escèniques, juntament amb participants dels tallers professionals i dels tallers d’iniciació. Una forma d’aprenentatge alternatiu i intensiu per estimular les capacitats innates, físiques i cognitives dels participants.

 

BIOGRAFIA

En aquesta edició, la Creació Deltebre Dansa 2018 estarà dirigida per Erick Jiménez, qui comptarà amb l’assistència de Nuria Sotelo i Thomas Guiraud. Durant una setmana, els tres creadors treballaran amb un gran grup de participants per crear una peça original i sense precedents.

Erick (Costa Rica) ha col·laborat amb agrupacions i projectes juntament amb destacats professionals de l’escena internacional. Will Swanson-Dance Project, Mikhail Bahrysnikov, White Oak, Breat and Puppet Theater, Patrick de Bana, Roberto Olivan, Roberto Magro, Will Menter, entre d’altres. Repertori amb Hilde Koch, Frankfurt Ballett, OTRA Danza Asun Noales, Leonardo Santos, Gustavo Ramírez, Cirque du Soleil, Nandayure Harley, Luis Carlos Vazquez, Joshua Cienfuegos, École supérieure des arts du cirque de Brussel·les, José Antonio Orts, Pierre Bastien, Ramesh Shotham.

CREACIÓ DELTEBRE DANSA

La Creació Deltebre Dansa és un projecte anual del Festival Deltebre Dansa. Aquesta iniciativa es realitza per garantir que diferents col·lectius, especialment els vulnerables i en risc d’exclusió, puguin interactuar de forma directa amb les Arts Escèniques, juntament amb participants dels tallers professionals i dels tallers d’iniciació. Una forma d’aprenentatge alternatiu i intensiu per estimular les capacitats innates, físiques i cognitives dels participants.

 

En aquesta edició, la Creació Deltebre Dansa 2018 estarà dirigida per Erick Jiménez, qui comptarà amb l’assistència de Nuria Sotelo i Thomas Guiraud. Durant una setmana, els tres creadors treballaran amb un gran grup de participants per crear una peça original i sense precedents.

Erick (Costa Rica) ha col·laborat amb agrupacions i projectes juntament amb destacats professionals de l’escena internacional. Will Swanson-Dance Project, Mikhail Bahrysnikov, White Oak, Breat and Puppet Theater, Patrick de Bana, Roberto Olivan, Roberto Magro, Will Menter, entre d’altres. Repertori amb Hilde Koch, Frankfurt Ballett, OTRA Danza Asun Noales, Leonardo Santos, Gustavo Ramírez, Cirque du Soleil, Nandayure Harley, Luis Carlos Vazquez, Joshua Cienfuegos, École supérieure des arts du cirque de Brussel·les, José Antonio Orts, Pierre Bastien, Ramesh Shotham.

CREACIÓ DELTEBRE DANSA

La Creació Deltebre Dansa és un projecte anual del Festival Deltebre Dansa. Aquesta iniciativa es realitza per garantir que diferents col·lectius, especialment els vulnerables i en risc d’exclusió, puguin interactuar de forma directa amb les Arts Escèniques, juntament amb participants dels tallers professionals i dels tallers d’iniciació. Una forma d’aprenentatge alternatiu i intensiu per estimular les capacitats innates, físiques i cognitives dels participants.

 

Facebook Twitter

Consentiment per al tractament de dades personals

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial i l’enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

Dades de contacte per exercir els seus drets:
Adreça postal: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA)
Adreça electrònica: cinta@fabraiverge.com

Per continuar, vostè ha d’acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.

×

Consentimiento para el tratamiento de datos personales

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL es el responsable del tratamiento de datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por la cual cosa le facilita la siguiente información del tratamiento:

Finalidad del tratamiento: mantener una relación comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras haya un interés común para mantener la finalidad del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar el anonimato de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal.
Derechos del Usuario:

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Dirección de correo postal: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).
Correo electrónico: cinta@fabraiverge.com.

Para continuar, usted debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.

×

Personal data processing consent

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL is responsible for the User’s personal data and notifies that these data will be treated in accordance with the current regulation Commission Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (GDPR), for which the following information is provided:

Purpose of the processing: keep a business relationship and the sending of information about our products and services.
Criteria for data conservation: data will be kept as long as there is a mutual interest to keep the purpose of the processing. When data will not be necessary for the main purpose, they will be deleted with proper security measures to ensure the anonymity of the data or their total destruction.
Data communication: data will not be given to any third party, except as required by law.
User’s rights:

Contact details to exercise your rights:
Mailing address: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).
Email: cinta@fabraiverge.com.

To continue, you must ensure that you have read and you agree with the prior clause.

×
Termes i condicions

 

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, autoritzo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL, i que aquestes siguin utilitzades per a la finalitat de la gestió comercial i l’enviament de comunicacions dels nostres productes i/o serveis.

De la mateixa manera, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de revocació del consentiment prèviament acceptat, que podré exercir en el domicili d’ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL, a c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA), o bé enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic eve@fabraiverge.com.

Per continuar, vostè ha d’acceptar que ha llegit i està d’acord amb la clàusula anterior.

×
Términos y condiciones

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL y que sean utilizados con la única finalidad de la gestión comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios.

De la misma manera, declaro estar informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL en c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico eve@fabraiverge.com.

Para continuar, usted debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.

×
Terms and conditions

 

In accordance with the Organic Law 15/1999, of 13 December, on the Protection of Personal Data (LOPD), I agree my data to be stored in a file responsibility of ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL and to be used with the sole purpose of business management and the sending of communications about our products and services.

Likewise, I declare to be informed about the possibility of exercise the rights of access, rectification, cancellation and opposition addressing to ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL at c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA); or by sending a mail to the email address eve@fabraiverge.com.

To continue, you must ensure that you have read and you agree with the prior clause.

 

×