Tomislav English

Ferus Animi // Terra Nova

m

Del 15 al 19 de juliol

Itineraris C3, D3

El taller monogràfic és l’oportunitat de realitzar, en exclusiva, una sessió magistral per aprendre noves tècniques, eines i punts de vista. Selecció dels participants: Tomislav English seleccionarà els participants d’aquest taller.

Durada: 6 h per sessió

Facebook Twitter

Ferus Animi // Terra Nova és una pràctica de recerca construïda al voltant de l’aplicació de la neurociència moderna i la comprensió fisiològica en una metodologia d’entrenament per a artesans de disciplines variades. En el taller, explorarem molts aspectes de la fisiologia evolutiva de la humanitat, incloent-hi els rols dels estats del sistema nerviós, l’adaptació ambiental en acció, el centre de recompensa del cervell, el rol del fracàs en l’aprenentatge cognitiu i motor, així com examinarem antropològicament els nostres hàbits moderns d’entrenament i estils de vida.

Tomislav comptarà amb l’assistència de Tina Afiyan Breiova.