Lali Ayguadé

From gravity to lightness

w

Del 8 al 12 de juliol

Itineraris B1, B2

Els tallers PRO són els tallers insígnia del Festival Deltebre Dansa, on es busca formar als alumnes en els estàndards més elevats d’excel·lència.

Selecció dels participants: Es tindrà en compte l’ordre de les inscripcions i els currículums entregats durant el procés d’inscripció.

Durada: 1 h 30 min per sessió

Facebook Twitter

La classe se centra en com es fa servir el terra quan ens movem, posant principal atenció als peus com a base i suport del moviment. Identificar on està el pes i on trobar la llibertat en els nostres moviments a través de frases i de la improvisació. L’estudi del ritme i de la veu també ens permetran investigar com podem aconseguir una fisicalitat teatral.