Francisco Cordova

Body-Action

w

Del 8 al 12 de juliol

Itineraris B1, B3

Els tallers PRO són els tallers insígnia del Festival Deltebre Dansa, on es busca formar als alumnes en els estàndards més elevats d’excel·lència.

Selecció dels participants: Es tindrà en compte l’ordre de les inscripcions i els currículums entregats durant el procés d’inscripció.

Durada: 1 h 30 min per sessió

Facebook Twitter

Entrenament basat en la construcció d’accions físiques. Indueix al participant a moure’s a partir d’un llenguatge comú i no de codis dansístics. Descodifica i desestructura els llenguatges establerts i predeterminats de la dansa. La classe és una representació de control i intuïció física que crea estats físics, mentals i emocionals que parteixen de la fisicalitat. Guia a l’alumne per trobar la veritat al seu cos i contactar amb la seva pròpia manera de moure’s, per assumir la informació respecte a la seva intuïció. La classe és un procés d’aprenentatge vivencial.