CA | EN | ES

Benvinguda

Any Europeu del Patrimoni Cultural
Any Europeu del Patrimoni Cultural
Any Europeu del Patrimoni Cultural

Any Europeu del Patrimoni Cultural

La Cultura ens defineix; ens fa ser qui som. El nostre bagatge cultural mai hauria de caure en l’oblit. La importància de preservar el patrimoni cultural en qualsevol de les seves formes, ens permet formar part d’una gran comunitat que coneix i respecta les seves arrels. I aquest patrimoni l’hauríem de cuidar i entregar com el major dels tresors a les següents generacions.

Parlem d’un llegat que comprèn des de les més belles i majestuoses formes del patrimoni cultural tangible fins a la més etèria de les expressions artístiques. Un llegat que transcendeix barreres i que sorgeix des del precís moment en què comprenem el seu valor. I és així com entenem, respectem i impulsem la Cultura al Festival Deltebre Dansa.

2018 és per a nosaltres un nou gran pas del nostre paradigma cultural. Del no-res creem un oasi cultural que es converteix en el cor de les Arts Escèniques a escala internacional durant 15 magnífics dies amb un complet programa de formació professional d’excel·lència en diverses disciplines de les Arts Escèniques. 15 dies plens d’una extensa oferta d’espectacles d’avantguarda amb artistes consolidats i també d’emergents. 15 dies de cursos d’iniciació i activitats que contribueixen a la difusió pedagògica artística de qualitat. I en definitiva, 15 dies d’intercanvi cultural entre persones arribades de més de 50 països de tot el món.

Crear aquest petit gran paradís cultural és una missió complexa, però molt gratificant per l’aportació que suposa al patrimoni cultural intangible. És per això, que alcem la veu perquè en aquest 2018, més que mai, tots reivindiquem el nostre compromís amb la Cultura en la seva rica diversitat, però fem-ho, perquè la Cultura són les nostres històries passades, presents i també futures.

I aquestes històries són les que defineixen les nostres vides. Per això, espero que viatgeu, que us deixeu sorprendre, que estimeu, que ploreu, que us esforceu a aconseguir el que voleu, que caigueu per tornar-vos a aixecar amb més forces, que conegueu a altres persones amb altres punts de vista… Meravellosa, dura, sorprenent, intensa, amb fracassos, però també amb molts èxits… La vida pot ser moltes coses, però el que sempre serà és la nostra vida. Així que visquem-la. #LIFEIS.

Firma Roberto Olivan
Roberto Olivan
Fundador i Director Artístic del Festival Deltebre Dansa

Consentiment per al tractament de dades personals

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial i l’enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

Dades de contacte per exercir els seus drets:
Adreça postal: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA)
Adreça electrònica: cinta@fabraiverge.com

Per continuar, vostè ha d’acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.

×

Consentimiento para el tratamiento de datos personales

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL es el responsable del tratamiento de datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por la cual cosa le facilita la siguiente información del tratamiento:

Finalidad del tratamiento: mantener una relación comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras haya un interés común para mantener la finalidad del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar el anonimato de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal.
Derechos del Usuario:

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Dirección de correo postal: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).
Correo electrónico: cinta@fabraiverge.com.

Para continuar, usted debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.

×

Personal data processing consent

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL is responsible for the User’s personal data and notifies that these data will be treated in accordance with the current regulation Commission Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (GDPR), for which the following information is provided:

Purpose of the processing: keep a business relationship and the sending of information about our products and services.
Criteria for data conservation: data will be kept as long as there is a mutual interest to keep the purpose of the processing. When data will not be necessary for the main purpose, they will be deleted with proper security measures to ensure the anonymity of the data or their total destruction.
Data communication: data will not be given to any third party, except as required by law.
User’s rights:

Contact details to exercise your rights:
Mailing address: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).
Email: cinta@fabraiverge.com.

To continue, you must ensure that you have read and you agree with the prior clause.

×
Termes i condicions

 

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, autoritzo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL, i que aquestes siguin utilitzades per a la finalitat de la gestió comercial i l’enviament de comunicacions dels nostres productes i/o serveis.

De la mateixa manera, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de revocació del consentiment prèviament acceptat, que podré exercir en el domicili d’ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL, a c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA), o bé enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic eve@fabraiverge.com.

Per continuar, vostè ha d’acceptar que ha llegit i està d’acord amb la clàusula anterior.

×
Términos y condiciones

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL y que sean utilizados con la única finalidad de la gestión comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios.

De la misma manera, declaro estar informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL en c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico eve@fabraiverge.com.

Para continuar, usted debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.

×
Terms and conditions

 

In accordance with the Organic Law 15/1999, of 13 December, on the Protection of Personal Data (LOPD), I agree my data to be stored in a file responsibility of ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL and to be used with the sole purpose of business management and the sending of communications about our products and services.

Likewise, I declare to be informed about the possibility of exercise the rights of access, rectification, cancellation and opposition addressing to ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL at c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA); or by sending a mail to the email address eve@fabraiverge.com.

To continue, you must ensure that you have read and you agree with the prior clause.

 

×