CA | EN | ES
Més d'11.000 espectadors, 48 espectacles, 180 participants i 24 professors. Gràcies a tots els que ho heu fet possible! Ens veiem en el Festival Deltebre Dansa 2018!

Les 5 claus del Festival

1. QUÈ ÉS?

Epicentre de les Arts Escèniques, Deltebre Dansa és un espai d’obertura i de llibertat, de nexe entre els conceptes i les persones, on centenars de professionals internacionals de la dansa i del circ contemporani aprenen i creen noves formes i moviments. És alhora formació per a professionals, formació per a principiants i un gran escenari amb una àmplia programació d’espectacles variat i d’avantguarda. Deltebre Dansa és projecció internacional aplicada en un entorn local singular, on neix una experiència única, innovadora, multicultural i de qualitat.

3. QUAN?

Del 10 al 23 de juliol de 2017.
Consulta la programació d’espectacles.

2. PER A QUI?

  • Professionals de la dansa i circ contemporanis que vulguin rebre formació artística multidisciplinària d’alt nivell impartida per professors de reconeguda trajectòria professional.
  • Participants no professionals que vulguin realitzar cursos d’iniciació en diverses disciplines de les Arts Escèniques.
  • Totes aquelles persones que vulguin apropar-se i gaudir d’una forma activa d’espectacles de màxima qualitat envoltats d’un paratge únic.

4. ON?

A Deltebre, un entorn idíl·lic en el cor del Delta de l’Ebre, que es converteix en capital cultural durant 15 dies de pura intensitat.
Com arribar a Deltebre?

5. PER QUÈ?

FORMACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA. Deltebre Dansa aposta per una formació de màxima qualitat per als professionals del sector. Es realitzen tallers, tallers monogràfics, laboratoris creatius, tallers de repertori, conferències i cicles de cinema de dansa, que tot plegat, crea una interacció multidisciplinària que situa a Deltebre Dansa com a referent de la funció pedagògica en la creació contemporània.
 
RELACIONS AMB EL SECTOR ARTÍSTIC I CULTURAL. Deltebre Dansa treballa per crear cooperacions nacionals i internacionals que potenciïn la Cultura. El Festival col·labora o ja ha col·laborat, entre d’altres, amb Salzburg Experimental Academy of Dance – SEAD (Àustria), La Central del Circ (Espanya), Centre National des Arts du Cirque – CNAC (França), SóLODOS EN DANZA (Costa Rica), Bureau du Québec à Barcelone (Espanya), festival ZGZ Escena (Espanya), Brussels Contemporary Dance Competition (Bèlgica), FLIC Scuola di Circo (Itàlia), Fontys School of Fine and Performing Arts (Països Baixos) i Onassis Cultural Centre Athens (Grècia).
 
INTEGRACIÓ SOCIAL. Deltebre Dansa apropa les Arts Escèniques a la ciutadania a través de cursos d’iniciació gratuïts. El Festival fomenta les activitats de dansa entre els participants no professionals pels beneficis terapèutics que el moviment aporta. D’una banda, a tots els interessats se’ls hi proposa tallers impartits per coreògrafs professionals que acaben amb una gran mostra final on els artistes són els participants. D’altra banda, es treballa en línies d’inclusió, de manera que es realitza una creació on participen diversos col·lectius del municipi de Deltebre, persones grans i persones amb discapacitat del Centre Residencial La Duna.
 
ÀMPLIA PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES. Deltebre Dansa ofereix, durant dues setmanes, una agenda d’espectacles d’avantguarda de màxima qualitat, de disciplines variades i de companyies nacionals i internacionals. Eclosió de la funció pedagògica del Festival amb una barreja dinàmica que vol que l’auditori experimenti en la seva pròpia pell el que senten els artistes quan es troben en aquest gran escenari on s’obren portes noves.
 
PROJECCIÓ NACIONAL I INTERNACIONAL. Deltebre Dansa és un projecte d’abast internacional pensat i aplicat en un entorn local únic. Un esdeveniment “glocal” que ha obtingut el reconeixement de qualitat i excel·lència Segell Festival EFFE 2015-2016 i 2017-2018, atorgat per l’Associació de Festivals Europeus, en col·laboració amb la Comissió Europea i el Parlament Europeu.
 
ECO CONSCIÈNCIA. Deltebre Dansa té un compromís actiu amb el medi ambient. Minimització de l’impacte mediambiental amb el Pla Ambiental, que busca conscienciar tant als participants com als espectadors de reduir la producció de residus i fomentar la recollida selectiva d’aquests.

CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial i l’enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a cap destinatari.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA)
Adreça electrònica: cinta@fabraiverge.com

Per continuar, vostè ha d’acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.

×

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL es el responsable del tratamiento de datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), por la cual cosa le facilita la siguiente información del tratamiento:

Finalidad del tratamiento: mantener una relación comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras haya un interés común para mantener la finalidad del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar el anonimato de los datos o la destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a ningún destinatario.

Derechos del Usuario:

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

Dirección de correo postal: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).
Correo electrónico: cinta@fabraiverge.com.

Para continuar, usted debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.

×

PERSONAL DATA PROCESSING CONSENT

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL is responsible for the User’s personal data and notifies that these data will be treated in accordance with the current regulations on protection of personal data, Commission Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (GDPR) and the Organic Law 15/1999 of 13 December (LOPD), for which the following information is provided:

Purpose of the processing: keep a business relationship and the sending of information about our products and services.

Criteria for data conservation: data will be kept as long as there is a mutual interest to keep the purpose of the processing. When data will not be necessary for the main purpose, they will be deleted with proper security measures to ensure the anonymity of the data or their total destruction.

Data communication: data will not be given to any third party.

User’s rights:

Contact details to exercise your rights:

Mailing address: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).
Email: cinta@fabraiverge.com.

To continue, you must ensure that you have read and you agree with the prior clause.

×
Termes i condicions

 

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, autoritzo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL, i que aquestes siguin utilitzades per a la finalitat de la gestió comercial i l’enviament de comunicacions dels nostres productes i/o serveis.

De la mateixa manera, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de revocació del consentiment prèviament acceptat, que podré exercir en el domicili d’ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL, a c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA), o bé enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic eve@fabraiverge.com.

Per continuar, vostè ha d’acceptar que ha llegit i està d’acord amb la clàusula anterior.

×
Términos y condiciones

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL y que sean utilizados con la única finalidad de la gestión comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios.

De la misma manera, declaro estar informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL en c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA); o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico eve@fabraiverge.com.

Para continuar, usted debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.

×
Terms and conditions

 

In accordance with the Organic Law 15/1999, of 13 December, on the Protection of Personal Data (LOPD), I agree my data to be stored in a file responsibility of ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL and to be used with the sole purpose of business management and the sending of communications about our products and services.

Likewise, I declare to be informed about the possibility of exercise the rights of access, rectification, cancellation and opposition addressing to ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA SL at c/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA); or by sending a mail to the email address eve@fabraiverge.com.

To continue, you must ensure that you have read and you agree with the prior clause.

 

×
Estigues sempre al dia!
Subscriu-te al nostre newsletter per rebre totes les notícies del Festival Deltebre Dansa.